پلات فرم ها و آسانسورهای غذا بر

آسانسورهای مون شارژ (Moncharge Lifts)

آسانسورهای مون شارژ معمولا در رستوران ها، بیمارستان ها، کتابخانه ها، مراکز صنعتی و شرکتهای اداری جهت انتقال لوازم و اشیاء بین طبفات مورد استفاده قرار می گیرند.

زمان کوتاه نصب این آسانسورها، وقفه های ناشی از تداخل امور ساخت و ساز را به مینیمم می رساند.

foodElevatorHeader1
platform

پلات فرم ها(Platform Lifts)

پلات فرم ها بدلیل سرعت ۰٫۱۵ متر بر ثانیه و کمتر از آن جزو دسته بندی آسانسورها قرار نمیگیرند و مطابق استانداردهای اروپایی EN 81-41، EN 81-40  ، ISO 9386-2 و دایرکتیو اروپایی ۲۰۰۶/۴۲/EC مونتاژ و از فیلتر کنترل نهایی می گذرند.

 

پلات فرم ها معمولا همانطور که فضای خیلی کمی را اشغال می کنند به عملیات و زحمت کمی نیز جهت نصب و مونتاژ دارند و معمولا جهت حمل معلولین جسمی، حمل بار، مصالح و انجام امور خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند.