آسانسورهای هیدرولیکی

آسانسور-هیدرولیکی-2
آسانسور-هیدرولیکی-1

 آسانسورهای هیدرولیکی

آسانسورهای هیدرولیک در نخستین سالهای اختراعش بیشتر در کارخانجات و یا انبارها به عنوان آسانسور حمل بار مورد استفاده قرار می گرفت که از سال ۱۹۵۰ به بعد برای حمل انسان نیز بکار گرفته شد.

مواردی که استفاده از آسانسور هیدرولیک در آن پیشنهاد می گردد:

 • ترافیک استفاده نرمال از آسانسور
 • ارتفاع کم ساختمان
 • ظرفیت تا ۲۰ تن و سرعت تا ۱ متر بر ثانیه
 • عدم امکان ایجاد موتورخانه در بالای چاه

آسانسورهای هیدرولیک دو نوع مستقیم(Direct) و غیر مستقیم(Endirect) نصب می گردند که بسته به ارتفاع مسیر حرکت آسانسور پیستون آن میتواند بصورت تک مرحله ای و یا تلسکوپی باشد. همچنین قابلیت نصب بصورت جک از بغل و جک از زیر را نیز دارا می باشند.

موتورخانه آسانسور هیدرولیک جهت به مینیمم رساندن کاهش (اختلاف) فشار بهتر است در اولین توقف (طبقه) نزدیک به چاه آسانسور(حداکثر در فاصله ۵ متری) باشد.

مزایای آسانسورهای هیدرولیک:

 • به وجود آمدن فضای مفید بیشتر
 • عدم نیاز به موتورخانه در بالای چاه
 • قابلیت حمل ظرفیت های بالا
 • کارکرد با سر و صدای بسیار پائین
 • عدم مصرف انرژی به هنگام پایین آمدن آسانسور
 • حساسیت ایست فوق العاده (±۳mm) و بدون انتقال کوچکترین ارتعاش به کابین
 • حرکت اتوماتیک به سطح نزدیکترین طبقه در زمان خرابی
 • کاهش نیروهای وارد بر کف چاه آسانسور نسبت به دیگر آسانسورها